Mijn VMware Foundations

Om te beginnen een aantal oplossingen/features en afkortingen, de betekenis en wat men hiervan moet weten:

Weet het verschil tussen vSphere, ESXi en vCenter.

Weet wat nieuw is:vmw-white-paper-vsphr-whats-new-6-5

vSphere = een VMware software pakket/suite voor virtualisatie (bv: MS Office wat een kantoor suite/pakket oplossing van Microsoft is). De vSphere suite bestaat o.a uit:

ESXi, vCenter en vSphere client.

ESXi = de hypervisor voor vSphere. ESXi is de VMware hypervisor oplossing en wordt geïnstalleerd op een fysieke host/server.

vCenter en vSphere client = worden gebruikt om de ESXi hosts te managen. Waar de vSphere client gebruikt wordt om individueel een ESXi host te managen is vCenter server veel krachtiger en heeft meer mogelijkheden (vMotion, VMware High Availability, VMware Update Manager and VMware Distributed Resource Scheduler). vSphere client wordt gebruikt vanaf een manage werkplek (laptop of PC) waar vCenter geïnstalleerd wordt op een Windows of Linux server.

vmk = VMkernel.

VMkernel = de VMkernel zorgt voor de communicatie tussen de VM’s en de fysieke hardware. De VMkernel is verantwoordelijk voor het toekennen, planning van geheugen, CPU en andere hardware abstractie en OS services.

vmk0 = de eerste default  VMkernel port wanneer ESXi geïnstalleerd wordt.

VMkernel Ports: ook wel bekend als VMkernel netwerk interfaces of virtuele adapters van de vSphere host of ESXi host. Met deze interfaces wordt gecommuniceerd naar de buitenwereld. Er is hier sprake van Laag 2 en Laag 3 services of dataverkeer voor de vSphere host. Het betreffen de volgende services:

 • vMotion traffic
 • Fault tolerance (FT) logging
 • Management traffic
 • vSphere replication traffic
 • iSCSI traffic
 • NFS traffic

Nativly kunnen alle VMkernel ports iSCSI of NFS dataverkeer aan. Vandaar dat bij het creëren van een VMkerel port dit niet als optie aanwezig is. De initiator (host port) en target (storage port) moeten wel binnen hetzelfde broadcast of subnet met elkaar kunnen communiceren.

Lees vSphere Networking VMware vSphere 6.5 VMware ESXi 6.5 vCenter Server 6.

Lees ook het volgende KB artikel over VMkernal Port Binding: Considerations for using software iSCSI port binding in ESX/ESXi (2038869)

Om VM’s en het Guest OS te managen moeten VMWare Tools op de betreffende VM geïnstalleerd zijn.

Om bij een VM Fault Tolerance (FT) te kunnen activeren moeten de volgende opties geactiveerd kunnen worden:

 • 4 Virtual CPU’s (vCPU)
 • NIC passthrough

Resource Pool shares die kunnen worden geconfigureerd zijn:

 • Custom
 • Normal
 • Low

Versie 13 is de nieuwste VM compatibility versie. Met hardware versie 13 kan men in een VM gebruik maken van NVMe, SATA, SCSI en IDE controllers. Nieuwe features binnen deze versie zijn:

 • Virtueel memory maximum: 6128 GB
 • Virtual NVMe (is een nieuwe logische I/O controller/interface (PCIe))

Download de pdf: vsphere-65-configuration-maximums vsphere-65-configuration-maximums

OVF = Open Virtualization Format (OVF) is een open standaard die wordt gebruikt om packages te maken voor de distributie van virtual appliances (VMs). OVF is een standaard die supported wordt door hypervisors van VMware, RHEL virtualization en Virtual Box. Een OVF package is een verzameling van meerdere files in een map/directory met de extensie .ovf. Disk images en certificaten zijn ook in een ovf package ingepakt. Dit format supports the exchange of virtual appliances across products and platforms.

OVA = Open Virtualization Application/Appliance (OVA) is een enkele file (.ova) waarin meerdere files zijn ingepakt. Een OVA file is een eigenlijk een .tar file die het OVA package is. Voordeel is dat het maar 1 file betreft en dus makkelijker te distribueren.

VDP =  vSphere Data Protection. Deze oplossing is End Of Availability (EOA). Er kunnen nog wel vragen gesteld worden bijvoorbeeld over de maximale grote van die ingesteld kan worden als het gaat om te configureren maximum van de VDP appliance available storage: dit is 2TB. Daarnaast is het van belang te weten waar men rekening mee moet houden bij het bepalen van de benodigde VDP appliance grote en het aantal appliances welke factoren van belang zijn:

 • bewaar verloop tijden (retention periods) zowel dagelijks, wekelijks, maandelijks en jaarlijks.
 • Data gedrag, groei en wijzigingen (typical change rate)
 • Aaantal VM’s en type OS, database servers (database, file system)

vApp = een container voor VM’s waarbij resource types en allocation settings, control en management zijn ingesteld. De resource configuratie is net als een resource pool. De volgende resource types kunnen op  vApp niveau worden ingesteld:

 • CPU
 • Memory

Na het aanmaken van de vApp kunnen de volgende settings gelimiteerd worden:

 • Network
 • Storage

vApp OVF format =

Nog uitwerken. vApp is een VCP exam object dus later meer.

VMware vRealize Suite, voorheen vCenter Operations Management Suite, sinds Augustus 2014 hernoemd naar vRealize Suite. Het betreft hier een software platform ontwikkeld voor ondersteuning van IT administrators voor het bouwen en beheren van heterogene en hybride clouds. Deze suite bestaat uit de volgende componenten: vRealize Automation, vRealize Operations, vRealize Log Insight en vRealize Business for Cloud.

vRealize Operations = VMware vRealize Operations integrated with vRealize Log Insight and vRealize Business for Cloud helps plan, manage and scale SDDC and multi-cloud environments with unified monitoring, automated performance management, cloud planning and capacity optimization.

vRealize Automation = vRealize Automation enables IT Automation through the creation and management of personalized infrastructure, application and custom IT services (XaaS). This IT Automation lets you deploy IT services rapidly across a multi-vendor, multi-cloud infrastructure.

Over DRS:

DRS en Proactive HADistributed Resource Scheduler. HA = High Availability.

De optie: CPU is als load balancing calculatie option in DRS vSphere 6.5 toegevoegd.

Zie: What’s New in vSphere 6.5: Host & Resource Management and Operations.

EVC = Enhanced vMotion Capability. Zie: How to enable EVC in vCenter Server 6.5

RDM = Raw Device Mapping

DCUI = ESXi Direct Console User Interface

Over VMWare virtual switches:

Er zijn 2 verschillende types virtual switches beschikbaar vSphere:

 • vNetwork standard switches (vSS)
 • vNetwork distributed switches (vDS)

Standard Switch = Functioneert als een fysieke switch en is alleen beschikbaar op de betreffende ESXi host. Heeft niet alle functionele mogelijkheden van een fysieke switch.

Bij een vSS zijn de volgende fout detectie (fault detection) opties aanwezig:

 • Dynamic
 • Link status with Beacon probing

Distributed Switch = wordt gezien en functioneert als een enkele switch maar wordt gezien door de verschillende ESXi hosts van het cluster. Vereist minimaal 2 Fysieke poorten en zorg dat de host is toegevoegd op de vCenter Server..

De verschillende connectie types die mogelijk zijn op een virtual switch zijn:
virtual machine port groups = porten die gebruikt worden om VM’s met andere VMs te laten communiceren, inclusief de communicatie met het fysieke netwerk.
VNkernel ports = porten die zijn geconfigureerd met een eigen IP address, subnet mask en default gateway zodat het volgende verkeer mogelijk is; hypervisor management traffic, vMotion, iSCSI storage toegang, Network Attached Storage (NAS) access en vSphere Fault Tolerance (FT) logging.

Bij het troubleshooting:

Bijvoorbeeld als een VM na vMotion geen netwerkconnectie meer heeft: Zie ook de VMWare Docs About vSphere Networking.

Check: of de VM in het juiste VLAN (VLAN ID) is geconnect of ingesteld. Check ook of de virtual switch option; Notify Switches aan staat (Yes).

Maak gebruik van het VMware ESXi vim-cmd Command. VIM staat voor: Virtual Infrastructure  Management. Het vim-cmd moet worden geassocieerd met de VSphere API. Voor meer management en control vanaf de prompt gebruik je esxcli.

Een belangrijke troubleshoot opdracht is: # vim-cmd mnsvc/getallvms

vim-cmd is te vinden onder de link: /bin/vim-cmd

Bij een standard switch zijn de volgende netwerk detectie failure opties mogelijk:

 1. Dynamic
 2. Link status with Beacon probing.

Wat is Beacon Probing: https://kb.vmware.com/s/article/1005577

Wat is Teaming and Failover Policy: https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/com.vmware.vsphere.networking.doc/GUID-4D97C749-1FFD-403D-B2AE-0CD0F1C70E2B.html

Notify Switches

Select Yes or No to notify switches in the case of failover.

If you select Yes, whenever a virtual NIC is connected to the vSwitch or whenever that virtual NIC’s traffic would be routed over a different physical NIC in the team because of a failover event, a notification is sent out over the network to update the lookup tables on physical switches. In almost all cases, this process is desirable for the lowest latency of failover occurrences and migrations with vMotion.

Note: Do not use this option when the virtual machines using the port group are using Microsoft Network Load Balancing in unicast mode. No such issue exists with NLB running in multicast mode.

Weet ook wat de volgende termen betekenen welke als concept actief zijn in een ESXi/ESX netwerk omgeving:

 • vSAN
 • Load Balancing
 • Route based on IP hash
 • Multipathing
 • EtherChannel
 • LACP

Ken de verschillende storage protocols:

iSCSI = Blockbased (LUN) ethernet protocol voor koppelen van disks (LUN/datastore). SCSI is in een ethernet packet ingepakt.

Bij het gebruik van een iSCSI storage array en het gebruik van Jumbo Frames (ipv MTU 1500; 9000) moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 • Configureer de MTU op de virtuele switch
 • Configureer de MTU op de Link Aggregation Group (LAG)
 • Configureer de MTU op de VMkernal poort

NFS/CIFS = File based sharing.

esxtop = Tool voor het monitoren van gedetailleerde performance issues van de vCenter Zie:vSphere 6 ESXTOP quick Overview for Troubleshooting.

esxcli =

PSC = Platform Services Controller. About Platform Services Controller Administration

PVSCSIVMware Paravirtual SCSI . Wordt gebruikt bij deploying (recommended) Virtuele Windows 2012 R2 database servers, waarbij verwacht wordt dat deze een hoge I/O load gaat genereren.

Nog uit te werken dus. 😉