Architectuur

Binnen datacenters moet een enterprise-architectuur worden ontwikkeld en beheerd. Binnen de enterprise-architectuur komen de volgende gebieden samen: business-architectuur, informatie-architectuur en IT-architectuur.

TOGAF is een verzameling van technieken en best-practices die een methodiek omschrijft voor het ontwikkelen en beheren van de enterprise-architectuur.

TOGAF kent 4 verschillende architecturen waaronder Business-, Applicatie- Data-, en Technische-architectuur. TOGAF is een framework wat deze verschillende fases, ontwikkeling en beheer van een Enterprise-architectuur omschrijft (hierover later meer).

Zie ook Archimate, wat een beschrijvingstaal voor Enterprise-architecturen is.